จุดแข็งของบริษัทฯ

ออกแบบ และพัฒนาสินค้า บนพื้นฐานของข้อมูลจากไลน์การผลิตจริง

ในทุก ๆ วันของการดำเนินการผลิต โรงงานแป้งมันนั้นจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการดึงผลผลิตออกมาจากหัวมันให้ได้มากที่สุดเสมอ ดังนั้น ทาง บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด จึงมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาเครื่องจักร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทางกลุ่มให้ได้อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจากไลน์การผลิตจริง จึงถูกรวบรวมขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตอยู่เสมอ.

โรงงานแป้งมัน ในกลุ่มร้อยเอ็ด
โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

exchange

แลกเปลี่ยนข้อมูล บนพื้นฐานของข้อมูลจากไลน์การผลิตจริง

บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด
ผลิตเครื่องจักรโรงแป้งครบวงจร

รายชื่อโรงงานแป้งมันในกลุ่มร้อยเอ็ด

1.บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด – ก่อตั้งในปี 2528
2.บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด – ก่อตั้งในปี 2532
3.บริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด – ก่อตั้งในปี 2540
4.บริษัท เค.เอส. จันทบุรี จำกัด – ก่อตั้งในปี 2556
5.(โรงงานใหม่)– วางแผนเปิดดำเนินการในปี 2559

นวัตกรรม

ด้วยลักษณะจำเพาะของหัวมันสำปะหลัง ที่มีลักษณะต่างจากพืชหัวที่ให้แป้งชนิดอื่น ดังนั้นรายละเอียดในการออกแบบเครื่องจักรสำหรับการผลิตแป้งจากมันสำปะหลังจึงต้องแตกต่างไปด้วย และด้วยความเข้าใจในลักษณะของหัวมันสำปะหลังอย่างลึกซึ้ง ทำให้ทางบริษัทฯสามารถคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มแป้งร้อยเอ็ดได้

ความทนทาน และการบำรุงรักษาง่าย

โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง จะเดินเครื่องการผลิตต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น ความทนทานและน่าเชื่อถือของเครื่องจักรจึงมีความสำคัญมาก โดยเครื่องจักรของบริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัดนั้น ได้ถูกออกแบบ และผ่านการเดินเครื่องในการผลิตจริงมาอย่างยาวนาน การบำรุงรักษาก็ง่าย เพราะทางบริษัทฯ เน้นการใช้ชิ้นส่วนที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด และออกแบบให้ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานร่วมกัน ทำให้ช่วยลดการจัดเก็บอะหลั่ยสำรองลงไปได้