ติดต่อ

บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

133 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02 295 2128-29
แฟ็ก 02 295 2130
บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด (โรงงาน)

59/1 หมู่ 6, ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทร 038 573 559 – 60
แฟ็ก 038 573 561
บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด (โรงงาน)

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ