การรับประกัน และประกาศนียบัตร

การรับประกัน

เครื่องจักรของบริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด ทุกเครื่อง มีการรับประกัน 1 ปี หลังจากการติดตั้งเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทางบริษัทฯ มีบริการตรวจเช็คให้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศนียบัตร